Lillebælt Skilte & Print ApS

CVR-Nr.: 40706224
Strandvejen 14
DK-5500 Middelfart

 

Info@LillebaeltSP.dk
+45 8844 1210

 

Bank
Reg.:            5051
Konto Nr.:  10002141636

Bodil Demant

BD@LillebaeltSP.dk

Tlf.: +45 5455 5677

Hanne Reinholdt Petersen

HP@LillebaeltSP.dk

Tlf.: +45 5455 5607